fbpx

Politica de confidentialitate

privind prelucrarile de date cu caracter personal efectuate de SC FORJ TECHNOLOGY APPLICATIONS SRL prin intermediul website-ului forj.ro („Website-ul”) 

 1. INTRODUCERE

SC FORJ TECHNOLOGY APPLICATIONS SRL cunoaste importanta datelor personale, se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora si garanteaza ca datele cu caracter personal vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum si cu respectarea cerintelor legale prevazute Legea nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a GDPR sau oricaror dispozitii legale aplicabile.

Scopul acestei Politici de confidentialitate este acela de a va explica ce date cu caracter personal prelucram (utilizam, colectam, transferam etc.) prin intermediul Website-ului, motivul prelucrarii, modalitatea prin care le prelucram, drepturile dvs. in temeiul GDPR, modalitatea prin care va puteti exercita aceste drepturi, precum si pentru a va transmite informatiile obligatorii prevazute de GDPR.

Indiferent de natura si scopul interactiunii cu Website-ul, prin utilizarea lui ne confirmati ca sunteti de acord cu aceasta Politica de confidentialitate si ca indepliniti conditiile legale pentru va da consimtamantul in mod valabil (i.e. varsta, discernamant, autorizarea reprezentantului legal etc.).

In situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau nu indepliniti conditiile legale pentru a va exprima in mod valabil acordul, avem rugamintea de a nu accesa si utiliza Website-ului.

 1. DESPRE FORJ SI MODUL DE OPERARE AL WEBSITE-ULUI

Website-ul este operat si gestionat de catre SC FORJ TECHNOLOGY APPLICATIONS SRL cu sediul in Sat Cristesti, Comuna Cristesti, Nr. 792, Judet Iasi, cod fiscal 47244583, reprezentata legal de catre domnul Palade Rares-Andrei, operator de date cu caracter personal (in sensul art. 4 alin. 7 din GDPR) colectate prin intermediul acestui Website.

Activitatea principala a FORJ consta in comercializarea de imprimante 3D si accesorii.

Pentru a va informa cu privire la prelucrarile efectuate de SC FORJ TECHNOLOGY APPLICATIONS SRL prin forj.ro asupra datelor personale care va privesc, va rugam sa cititi aceasta Politica de confidentialitate si, pentru alte detalii, va rugam sa ne adresati orice intrebare la datele de contact mentionate mai jos:

 1. DATE DE CONTACT FORJ

Nr. telefon: 0730 635 365

Email: [email protected]

Persoană de contact: Palade Rares-Andrei 

 1. PERSOANA VIZATA

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), dvs., persoana fizica beneficiara a produselor noastre jurnalistice, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii, vizitatorul sau utilizatorul website-ului sunteti „persoana vizata”, adica o persoana fizica identificata sau identificabila. Pentru mai multe detalii privind drepturile dvs., in calitate de „persoana vizata”, cititi sectiunile 12 si 13.

 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTAM SI SCOPUL PRELUCRARII

Atunci cand navigati pe Website-ul nostru, ne puteti comunica datele personale mentionate mai jos, pe care le colectam direct de la dvs.:

Datele din formularul de contact, formularul de comanda si newsletter:

 • nume si prenume
 • adresa e-mail
 • adresa fizica (pentru livrare)
 • numar de telefon
 • orice alte informatii suplimentare furnizate de dvs. 

Notă. Va informam ca, pentru a va putea raspunde la mesajul transmis prin intermediul formularului de contact, este necesar sa ne comunicati datele de contact (cum ar fi adresa de e-mail si numar telefon). Informatiile transmise ne sunt necesare pentru a identifica subiectul la care faceti referire sau pentru a formula un raspuns cat mai complet si relevant la intrebarile trimise.

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntara.

 1. COLECTARE AUTOMATA DE DATE

In unele cazuri, este posibil ca FORJ sa colecteze automat prin intermediul Website-ului o serie informatii, ce va pot identifica in mod indirect. Exemple de informatii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit si numele domeniului website-ului de unde a fost facuta conexiunea la Website.

Astfel, in timpul navigarii pe Website, FORJ ar putea stoca si prelucra ulterior anumite informatii ale utilizatorului Website-ului. Aceste informatii vor fi sub forma unor fisiere „Cookie” sau fisiere similare. Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati Politica privind utilizarea modulelor cookie.

 1. SCOPURILE PENTRU CARE COLECTAM DATELE DVS.

In ceea ce priveste datele cu caracter personal colectate prin formularul de contact (mentionate la punctul 5), scopurile prelucrarii includ:

 • contact/comunicare cu cititori existenti sau potentiali
 • raspuns la solicitarile primite direct de la utilizatori
 • Preluarea si gestionarea comenzilor din sectiunea de magazin online
 • solutionarea cererilor privind exercitarea drepturilor prevazute de GDPR

In ceea ce priveste datele cu caracter personal colectate prin abonarea la newsletter (mentionate la punctul 5), scopurile prelucrarii includ::

 • marketingul direct in baza consimtamantului

In ceea ce priveste datele cu caracter personal colectate prin comandarea de produse din magazinul nostru online, scopurile prelucrarii includ procesarea platii si efectuarea tranzactiei. Daca faceti o comanda, utilizand sectiunea aferenta de pe site, vom realiza prelucrari proprii doar in scop de raportare financiar-contabila, in temeiul juridic al unor obligatii legale, atunci cand acestea exista.

 1. LEGALITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE PERSONALE

Va informam ca datele cu caracter personal care va privesc sunt prelucrate de catre FORJ pe baza urmatoarelor temeiuri juridice:

In ceea ce priveste datele cu caracter personal colectate prin formularul de contact, formularul de comanda si newsletter (mentionate la punctul 5), temeiurile juridice ale prelucrarii includ:

 1. a) Art 6, alin (1), lit. a din GDPR – consimtamantul liber exprimat al persoanei vizate;
 2. b) Art 6, alin (1), lit. f din GDPR – interesul legitim al FORJ de a lua legatura cu vizitatorii sai;
 3. c) Art 6, alin (1), lit. c din GDPR – obligatiile legale ale FORJ de a da curs cererilor persoanelor vizate.
 1. INFORMAȚII REFERITOARE LA STOCAREA DATELOR PERSONALE

Durata de stocare a datelor personale transmise prin intermediul formularului de contact, formularului de comanda si newsletter, durata de pastrare este de 2 ani de la ultima corespondenta cu dumneavoastra, dupa care vor fi sterse prin proceduri specifice sau pana in momentul in care va exercitati dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat) sau dreptul de opozitie, comunicat pe adresa de e-mail [email protected].

Putem pastra datele dumneavoastra si ulterior termenului mentionat mai sus, in format anonimizat (care nu va mai identifica), in scopuri statistice sau pentru cercetare. De asemenea, in anumite situatii expres reglementate, stocam datele pe perioada care ne este impusa de lege.

Va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

 • exactitatea datelor personale pe care le furnizati catre FORJ se afla in responsabilitatea dumneavoastra. FORJ nu verifica datele transmise si nu intentioneaza sa solicite alte informatii pentru a va identifica. Datele pe care le furnizati catre FORJ sunt folosite ca atare.
 • in anumite situatii, in special cand exista o obligatie legala a FORJ sau cand sunt solicitate servicii care se refera la o anumita persoana fizica, unele date cu caracter personal trebuie validate pentru a putea fi oferite serviciile solicitate (ex. in situatia transmiterii unei cereri de acces la date, potrivit celor precizate la art. 15 din GDPR). In acest caz, e posibil sa fie solicitata prezentarea unor documente care atesta identitatea persoanei vizate sau copii de pe acestea.
 • in prelucrarile de date personale prin intermediul Website-ului nu exista un proces decizional automatizat includand crearea de profiluri, asa cum este mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR.
 1. SECURITATEA PRELUCRARILOR DE DATE PERSONALE

Toate informatiile personale pe care le prelucram prin intermediul Website-ului sunt pastrate pe servere securizate si pot fi accesate doar de catre persoane autorizate.

Va asiguram ca, pentru prelucrarea datelor personale care va privesc, FORJ a alocat toate resursele necesare si disponibile in vederea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea acestor date, dintre care amintim:

 • Folosirea de echipamente de securizare a accesului la retea, precum si a unor componente specifice de protectie de tip anti-virus pentru evidentele informatizate;
 • Aplicarea regulata de patch-uri si upgrade-uri pentru componentele software/hardware implicate in prelucrarea datelor personale;
 • Acces restrictionat la datele cu caracter personal;
 • Testare periodica e eficacitatii masurilor de securitate aplicate.

Desi luam masurile necesare pentru a proteja informatiile cu caracter personal pe care ni le furnizati, precizam ca transmiterea de informatii prin intermediul retelei publice Internet nu poate fi garantata drept sigura (există conexiuni de retea intermediare care nu se afla sub controlul nostru, cum ar fi furnizorul local de servicii de Internet).

 1. CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE

De regula, FORJ nu partajeaza informatiile dvs. personale.

Cu toate acestea, potrivit obligatiilor legale pe care le avem si cand ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastra catre autoritati publice investite cu atributii specifice in domeniul efectuarii cercetarilor penale, ordinii si sigurantei publice, apararii nationale (cum ar fi politia, instante judecatoresti si alte organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Autoritatile/institutiile publice carora le sunt furnizate date cu caracter personal inregistrate de FORJ au obligatia de a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea normelor aplicabile in materie de protectie a datelor cu caracter personal, in conformitate cu scopurile prelucrarii.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Prin cererea dvs. transmisa prin e-mail sau prin servicii postale la adresa de contact de la pct. 3 va puteti exercita, cu titlu gratuit, urmatoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat. Prezentul document va informeaza cu privire la modalitatea in care va prelucram datele personale, in conformitate cu prevederile art. 13 si 14 din GDPR. Daca doriti si alte informatii referitoare la prelucrarea datelor personale, in afara celor precizate aici, va rugam sa ne transmiteti o solicitare in acest sens.

Dreptul de acces la datele personale care va privesc, colectate direct sau indirect de la dumneavoastra. Potrivit celor precizate in art. 15 din GDPR, aveti dreptul de primi o confirmare cu privire la prelucrarea datelor personale si, dupa caz, de a fi informat cu privire la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrarii, posibili destinatari, durata de stocare, precum si informatii referitoare la drepturile dumneavoastra. De asemenea, puteti solicita o copie a datelor personale care va privesc.

Dreptul la rectificarea datelor, in situatia in care considerati ca acestea sunt incorecte sau incomplete (in acest caz, e posibila solicitarea unor informatii suplimentare).

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat), presupune stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, cu exceptiile prevazute de lege.

Dreptul de a restrictiona procesarea pentru o perioada limitata, sens in care trebuie sa ne solicitati perioada pentru care vreti sa va fie restrictionata prelucrarea datelor dvs., si dupa caz, motivul acestei solicitari.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat FORJ si dreptul de a transmite aceste date altui operator. Acest drept poate fi exercitat daca temeiul legal al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate sau existenta unui contract cu persoana vizata si daca prelucrarea se realizeaza prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. In acest sens, va informam ca FORJ nu desfasoara procese decizionale automatizate care sa vizeze aspecte personale ale dvs.

Dreptul de retragere a consimtamântului. Va puteti retrage in orice moment consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor dvs. prin transmiterea unei cereri in acest sens la adresa de e-mail [email protected]. Retragerea consimtamantului nu va afecta prelucrarile efectuate anterior, dar poate determina incetarea prelucrarii de date cu caracter personal, daca nu exista un alt temei legitim.

In situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile legale mentionate anterior, va informam ca aveti dreptul de a va adresa in instanta sau de a adresa o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (in acest sens, puteti descarca un formular tip de pe site-ul www.dataprotection.ro).

Nota

 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, vom facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea este neintemeiata, o vom respinge, insa va vom informa asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si de a va adresa justitiei.
 • Vom incerca sa raspundem solicitarii in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in functie de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica intr-un termen util.
 • In situatia in care nu reusim sa va identificam, e posibil sa solicitam prezentarea unor documente care atesta identitatea dvs. in calitate de persoana vizata sau copii de pe acestea. Daca dvs. nu ne furnizati informatiile suplimentare solicitate pentru a reusi sa va identificam, nu suntem obligati sa dam curs solicitarii.
 1. DREPTUL PERSOANEI VIZATE DE A SE OPUNE PRELUCRARII BAZATE PE INTERESELE LEGITIME

In orice moment aveti dreptul de a va opune prelucrarilor de date cu caracter personal bazate pe interesele legitime, din motive legate de situatia dvs. particulara (a se vedea pct. 7 si 8 de mai sus). Vom inceta prelucrarea, cu exceptia situatiei cand putem demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Prin cererea dvs. transmisa prin e-mail sau prin servicii postale la adresa de contact de la pct. 3 va puteti exercita, cu titlu gratuit, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. EXERCITATEA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE. INTREBARI

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus si pentru a adresa orice alte intrebari privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre FORJ, puteti sa trimiteti e-mail la adresa: [email protected].

Ulterior, veti primi un mesaj de confirmare ca solicitarea dumneavoastra a fost inregistrata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

 1. SCHIMBARI

Avand in vedere evolutia continua a tehnologiilor folosite in domeniul IT&C, modificarea sau completarea posibila a prevederilor legislative din domeniu, precum si diversificarea in timp a serviciilor oferite de FORJ, ne rezervam dreptul de a adapta aceasta Politica de confidentialitate ori de cate ori va fi cazul. In acest sens, pentru a putea fi la curent cu toate informatiile referitoare la prelucrarea datelor personale care va privesc, realizata de FORJ, va recomandam sa consultati periodic acest document.

Ultima actualizare: Martie 2023

 

  0
  Coșul tău este golContinuă Cumpărăturile
   Calculează Livrarea
   Aplică cupon de reducere